Updated:
Subscribe News Letter Invite Friends

 
May 30, 2014
Visits : 7887

Implication of article 370 Article 370 is the procedural mechanism of extending Indian Constitution in the State of Jammu and Kashmir. But under the cover of article 370 hurdles created in implementation of important articles of Constitution of India and various welfare laws in the State of Jammu and Kashmir. Article 370 was abused and more than 130 laws are not implemented in the State. RTI, RTE, Prevention of corruption act, and laws related to STs, OBC etc are not implemented in the State. By mRead More

May 28, 2014
Visits : 5126

आव्हानः जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे कलम-३७० आणि त्याचा जम्मू-आणि-काश्मीरच्या विकासावर होणारा परिणाम भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर आणि जम्मू-आणि-काश्मीर राज्याचे भारतात विलिनीकरण झाल्यानंतर लगेचच, ३७०-कलम हे स्पष्टपणे तात्पुरते म्हणूनच, अवघड काळातल्या विशिष्ट अडचणी सोडवण्याकरता, संविधानात समाविष्ट करण्यात आलेले होते. राज्यातील घटकांच्या प्रतिनिधीसभेच्या अस्तित्वकाळातच ते अस्तित्वात राहणे अपेक्षित होते. काळासोबतच जम्मू-आणि-काश्मीरमध्ये गुंतलेले हितसंबंध आणि राज्याबाहेरील निरनिराळ्या राजकीय पक्Read More

May 21, 2014
Visits : 6929

आव्हान जम्मू-आणि-काश्मीर मधील छुप्या युद्धाचे-ब्रिगेडिअर हेमंत महाजन युद्ध-सेवा-मेडल भारताची अंतर्गत सुरक्षेची अवस्था – भारतास भेडसावणारे पाच धोके काश्मीरचा वापर भारतप्रवेशाचे महाद्वार म्हणून करून घेण्याचा निर्धार इस्लामाबादने केलेला आहे. भारतास भेडसावत असणारे पाच मुख्य धोके पुढीलप्रमाणे आहेत. १. माओवाद/ नक्षलवाद/ डावा दहशतवाद २. ईशान्येचे बांगलादेशीकरण ३. किनारी प्रदेशातील दहशतवाद ४. काश्मीरमधील छुपे युद्ध ५. समाजाचे मूलतत्त्वीकरण/ जातीय दंगे जम्मू-आणि-काश्मीरमधील छुपे युद्ध सुरRead More

May 07, 2014
Visits : 8944

BOOK PUBLICATION CEREMONY,SP CPLLEGE,TIALK ROAD,PUNE 0630-0800 PM 10 MAY 2014,REQUEST ATTEND PRESENTATION WITH ALL FAMILY MEMBERS & FRIENDS BOOK AVAILABLE AT Madhavi Prakashan, Pune Dattakuti, 1416 Sadashiv Peth,Pune 411030 Tel. 24474762, 24475372 Cell No. 9325097894 9325097894 FREE email: madhavipublisher@gmail.com Chandrashekhar Joshi Madhavi Prakashan, Pune Dattakuti, 1416 Sadashiv Peth,Pune 411030 Tel. 24474762, 24475372, Chandrashekhar Joshi Cell No. 9325Read More

May 07, 2014
Visits : 8297

BOOK PUBLICATION CEREMONY,SP CPLLEGE,TIALK ROAD,PUNE 0630-0800 PM 10 MAY 2014,REQUEST ATTEND PRESENTATION WITH ALL FAMILY MEMBERS & FRIENDS BOOK AVAILABLE AT Madhavi Prakashan, Pune Dattakuti, 1416 Sadashiv Peth,Pune 411030 Tel. 24474762, 24475372 Cell No. 9325097894 email: madhavipublisher@gmail.com Chandrashekhar जोशीRead More

Hemant Mahajan's Blog

Blog Stats
  • 37183 hits